Taules salarials per hores. Setembre 2018.

Aquí podeu trobar les taules salarials per hores que són en vigor des de setembre de 2018.