V Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat concertat

V Conveni.

Resum del conveni.