Taules salarials 2010 VI Conveni col·legis majors universitaris privats

Veure les taules corresponents a l'any 2013.

Veure les taules salarials corresponents a l'any 2010