14 de maig

A les 16 hores, el Conseller ha fet una compareixença per explicar la Conferència d'Educació Estatal i quines són les mesures que emprendran a partir de fase 2.

Aquestes són les qüestions més importants que hem pogut escoltar:

  • 6è de primarià, 4t ESO, 2n batxiller, darrer curs de cicles d'FP (GM i GS) i darrer curs d'ensenyaments de règim especial. Es podran per tutories presencials, amb un màxim de 5 alumnes simultàniament, amb cita prèvia.
  • Escoletes 0-3 municipals i privades. Podran obrir, sempre i quan tenguin les mesures de sanitat adequades, que seran molt restrictives. És competència dels Consells insulars, ajuntaments o escoletes privades aquesta obertura. Les escoletes dependents del GOIB resten tancades.
  • Resta d'ensenyaments. Inici de les classes presencials el mes de setembre.

El Conseller ha indicat que hi haurà una mesa de l'ensenyament concertat on se'ns exposarà quina és la planificació.

 

12 de maig

La Confederació d'STEs-i s’adreça a la Ministra d'Educació per exigir que no posi en risc la salut de la comunitat educativa

Tornar o no a les aules és competència de la Conselleria