Estat d'alarma: instruccions de nòmines de concertada

El director general de Planificacio, Ordenació i Centres ha dictat unes instruccions sobre el tractament de les nòmines a l'ensenyament concertat durant el present estat d'alarma.

Instruccions nòmines 2020 03 26