Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el novembre i desembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 de desembre de 2018 i a 1 de gener de 2019, respectivament.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 3 de juny de 2019.

Vegeu el llistat de novembre.

Vegeu el llistat de desembre.